Avantura na prostem Srce in duša Merrella

Pogoji uporabe

Wolverine World Wide, Inc. Pogoji uporabe

Zadnja posodobitev: 10. maj, 2011

Wolverine World Wide, Inc.(Wolverine;mi;naš) cenimo vaše zanimanje za naše podjetje in vaše obiske na raznih spletnih straneh, ki so v lasti ali jih upravlja Wolverine, vključno z www.merrell.com (Spletna stran). Ti pogoji uporabe (Pogoji) določajo osnovni način in pogoje, ki določajo način vaših obiskov in uporabe te Spletne strani. Prosimo vas, da jih skrbno preberete saj vaša uporaba Spletne strani pomeni, da se strinjate s temi Pogoji. Če se s temi Pogoji ne strinjate vas prosimo, da te Spletne strani ne uporabljate.

Spremembe Pridržujemo si pravico da kadarkoli spremenimo, popravimo, izbrišemo ali predelamo te Pogoje in te spremembe bodo stopile v veljavo takoj. Če se s pogoji te Izjave ne strinjate vas prosimo, da ne obiščite te Spletne strani. O teh spremembah ali prilagoditvah vas bomo obvestili tako, da bomo spremenjene Pogoje o uporabi Spletne strani objavili na Spletni strani, na začetku Pogojev o uporabi pa bomo navedli datum, kdaj so bili zadnjič posodobljeni. Vaša uporaba Spletne strani po objavi pomeni vaše sprejemanje in soglasje popravljenih Pogojev uporabe.

ZasebnostWolwerine spoštuje vašo zasebnost. Za podatke, kako Wolverine zbira, uporablja in razkriva podatke svojih uporabnikov vas prosimo, da pregledate našo Izjavo o zasebnosti , ki je z navedbo vključena v te Pogoje.

Vsebina Spletne strani. Besedila, slike, grafike, video datoteke in njene namestitve na Spletni strani so vsi predmet avtorskih pravic in druge zaščite intelektualne lastnine. Ti predmeti ne smejo biti kopirani za poslovno rabo ali razpečevanje, niti ti predmeti ne smejo biti spremenjeni ali ponovno objavljeni na drugih spletnih straneh. Dostop in uporaba Spletne strani je namenjena izključno vaši osebni in ne poslovni uporabi. Vsebino strani lahko kopirate in si jo nalagate na vaš računalnik izključno za osebno uporabo. Nobena pravica, pravni naslov ali zahtevek glede vsebin na Spletni strani ne preide na vas kot posledica prenosa, kopiranja, tiskanja ali uporabe Spletne strani.

Blagovne znamke Vsi proizvodi in storitvene znamke, blagovne znamke, slogani in logotipi objavljeni na Spletni strani so blagovne znamke Wolverine, dobaviteljev in partnerjev podjetja Wolverine, ali njihovih zadevnih lastnikov in se jih ne sme kopirati, posnemati ali uporabljati kot celoto ali le njihovih delov brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Wolverine ali zadevnega lastnika blagovne znamke. Nič v teh Pogojih, kar zadeva ime, logotip ali blagovno znamko, ne predstavlja odpovedi katerikoli blagovni znamki ali ostalim pravicam intelektualne lastnine

Povezave na druge spletne strani Ta Spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani na svetovnem spletu, internetu in na druge vire podatkov. Spletne strani tretjih oseb uporabljate popolnoma na lastno odgovornost. Z dostopom do teh povezav priznavate, da te druge strani ali lokacije niso pod nadzorom podjetja Wolverine in se strinjate, da Wolverine ni odgovoren za kakršnekoli podatke ali dodatne povezave, ki jih najdete na tej spletni strani, ali za uporabo teh podatkov. Podjetje Wolverine omogoča take povezave le zato, da vam olajša iskanje in ni odobrilo, preverilo ali potrdilo nobenih podatkov ali programov, ki jih najdete na teh straneh.

HiperpovezaveNiste upravičeni za vzpostavitev povezave iz vaših spletnih strani na tem spletnem mestu (bodisi s hyper povezavo, oblikovanjem in podobno) brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Wolverine.

Registracije, računi in gesla Dostop do nekaterih storitev na Spletni strani lahko zahteva registracijo in kreiranje računa. Če na Spletni strani kreirate račun se strinjate, da ste odgovorni za zagotavljanje zaupnosti gesel ali ostalih identifikatorjev ki jih izberete, ter za vse aktivnosti, ki se zgodijo pod takim geslom ali identifikatorjem računa. Strinjate se, da boste Wolverine nemudoma obvestili v primeru: (i) izgube gesla ali identifikatorja računa in (ii)kakršnekoli nepooblaščene uporabe vašega gesla ali identifikatorja računa. Podjetje Wolverine ne bo v nobenem primeru neposredno ali posredno odgovorno za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastopila kot posledica, ali v povezavi z dejstvom, da niste izpolnili pogojev iz tega odstavka Pogojev.

Interaktivne vsebine in prispevki obiskovalcevNekatera področja Spletne strani lahko vključujejo ocene uporabnikov, pogovorne forume, bloge ali druge interaktivne vsebine ali skupne vsebine (Interaktivne vsebine), ki lahko vam in ostalim obiskovalcem dovoljuje prispevanje ocen izdelkov, komentarjev, vprašanj, mnenj, idej, predlogov ali drugih informacij preko Spletne strani ali kako drugače (Prispevki). Izključno vi ste odgovorni za vašo uporabo Interaktivnih vsebin Spletne strani in za vse Prispevke ki jih objavite in oboje storite na svojo lastno odgovornost. Wolverine ne prevzema nobene odgovornosti za nobenega od objavljenih, shranjenih ali naloženih Prispevkov ki ste jih objavili vi ali tretja oseba, ter za nobeno iz tega izhajajočo izgubo ali škodo. Poleg tega si Wolverine, ne glede na to, da tega ni dolžno spremljati in preverjati, pridržuje pravico da kadarkoli brez razloga in opozorila popravi ali odstrani katerikoli Prispevek, objavljen na kateremkoli delu Interaktivnih vsebin.

Z objavo Prispevkov dajete podjetju Wolverine ne-ekskluzivno, ne-licenčno, neodpovedljivo, po vsem svetu veljavno permanentno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, spremembo, prilagoditev, prevod, objavo in prikazovanje takega Prispevka na kakršenkoli način in s katerimkoli danes ali v prihodnosti razvitim medijem. To vključuje tudi pravico do sprememb, izdelavo izvlečkov, podlicenciranje, asignacijo in komercializacijo. Prav tako se v našo korist in korist naših naslednikov, ter licenčnih partnerjev odrekate vsem moralnim pravicam zvezi z vašimi Prispevki. Nismo in ne bomo dolžni držati vaših Prispevkov v tajnosti, ter nismo dolžni plačevati nobenih nadomestil za noben Prispevek, ter se odzvati na noben Prispevek.

Smernice za PrispevkeZ uporabo Spletne strani se strinjate, da bodo vaši Prispevki in uporaba Interaktivnih vsebin v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in ne bodo:

V kolikor ne boste uspeli zadostiti pogojem teh Smernic (Smernice za Prispevke), kot jih je po svoji lastni presoji določilo podjetje Wolverine, bo to pomenilo materialno kršitev teh Pogojev. Če prekršite te Smernice za Prispevke lahko izvedemo ukrepe, ki se nam bodo zdeli primerni. Ti ukrepi lahko vključujejo (vendar ne bodo nujno omejeni le nanje): (i)odvzem pravice do uporabe te Spletne strani; (ii) odstranitev katerihkoli Prispevkov; (iii) uporabo pravnih sredstev proti vam, in v tem primeru soglašate, da bomo zahtevali povračilo razumnih stroškov za odvetnika in sodne stroške in/ali (iv)razkritje podatkov organom pregona.

Vsebovali nobenih vsebin, ki bi bile obrekljive do kogarkoli, obscene, pornografske, žaljive, sovražne ali podpihujoče;
Promovirali očitno seksualnih materialov;
Promovirali diskriminacije na podlagi rase, spola, veroizpovedi, narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti;
Priporočali, promovirali ali bili udeleženi pri kakršnemkoli protizakonitemu dejanju, vključno z, a ne omejeno samo na, računalniško nasilje ali zlorabo, ali prestopku proti pravicam intelektualne lastnine drugih oseb;
Vsebovali virusov, okuženih podatkov, ali ostalih škodljivih datotek;
Izdelani v nasprotju z kakršnimikoli zakonskimi obveznostmi do tretjih oseb, kot so pogodbene obveznosti ali obveznosti do varovanja podatkov;
Ogrožali, izrabljali ali vdirali v zasebnost drugih oseb, povzročali vznemirjenja, neprijetnosti ali nepotrebnega strahu, ali morebiti nadlegovali, sramotili, razburjali ali vznejevoljili katerekoli druge osebe, o čemer bomo odločali izključno po lastni presoji;
Zavajali nobene osebe, ne bodo uporabljeni za poosebitev katerekoli osebe, ne bodo zavajajoči glede vaše identitete in sorodstva do katerekoli osebe;
Dajali videza, da izvirajo od nas, kadar to ni res; in/ali
Vsebovali česarkoli, kar bi po mnenju podjetja Wolverine bilo odvrnilno, ali oviralo katerikoli drugo osebo od uživanja na Spletni strani, ali bi lahko izpostavljalo Wolverine ali uporabnike kakršnikoli škodi ali odgovornosti.
Pritožbe glede kršitev avtorskih pravic in kršitev intelektualne lastnine

Pravila glede kršitev. Wolverine spoštuje intelektualno lastnino drugih in od obiskovalcev Spletne strani pričakuje enako. Materiale, ki domnevno kršijo te pravice na Spletni strani, lahko umaknemo ali onemogočimo v skladu s temi Pogoji. Ponavljajoče kršitve uporabnika Spletne strani lahko v primernih okoliščinah privedejo do ukinitve dostopa ali uporabe Spletne strani temu uporabniku.

Obveščanje podjetja WolverineV kolikor menite, da karkoli kar je objavljeno na Spletni strani krši katerekoli avtorske pravice, katerih lastnik ali upravičenec ste vas prosimo, da skladno z zahtevo Digital Millennium Copyright Act (DMCA)zastopniku za avtorske pravice podjetja Wolverine posredujete naslednje informacije:

Zastopnika podjetja Wolverine za obvestila ali pritožbe glede kršenja avtorskih pravic lahko kontaktirate po elektronski pošti ali na sledeči način:

SPORT AGENT D.O.O.
IOC TRZIN
Prevale 9
1236 Trzin
Telefon: +386 1 580 94 30
Fax: +386 1 580 94 35

Ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov, osebni ali elektronski podpis lastnika avtorskih pravic, ali pooblaščene osebe ki ga/jo zastopa;
Opis izdelka na katerega se nanašajo avtorske pravice ali kakšna druga oblika intelektualne lastnine za katere trdite, da so bile kršene;
Dovolj natančen opis lokacije, kje se material na katerega se kršitve nanašajo, na Spletni strani nahaja, da ga bo podjetje Wolverine lahko našlo;
Pisno izjavo, da v dobri veri menite, da sporna uporaba ni odobrena s strani lastnika avtorskih pravic ali intelektualne lastnine, njegovega zastopnika, ali z zakonom; in
Vaša izjava pod grožnjo kazni za krivo prisego, da so zgornji podatki v vašem obvestilu točni, ter da ste lastnik avtorskih pravic ali intelektualne lastnine, oziroma ste pooblaščeni, da zastopate lastnika avtorskih pravic ali lastnika intelektualne lastnine.
Zavarovanje. Strinjate se, da boste podjetje Wolverine, njene podružnice in povezane družbe, ter vsakega od uradnikov, direktorje, zaposlene, neodvisne izvajalce, izvajalce storitev, svetovalce, člane, zastopnike in agencije (posamezno in skupaj ˝Zavarovana stranke˝) branili, zavarovali in smatrali za nedolžne pred kakršnimikoli zahtevki, škodami, stroški, odgovornostjo in izdatki (vključno z, vendar ne samo, razumnimi stroški za odvetnike), ki bi nastali ali bili povezani s kakršnokoli vsebino ki jo objavite, shranite ali kakorkoli drugače posredujete preko Spletne strani (vključno z, a ne omejeno na, vsemi Prispevki), ali z vašo uporabo ali nezmožnostjo uporabe te Spletne strani, vključno z in brez omejitev katerokoli dejansko ali grozečo tožbo, zahtevo ali terjatvijo proti Zavarovanim strankam, izhajajočo iz ali povezano s kakršnimkoli Prispevkom, vašim ravnanjem, vašo kršitvijo teh Pogojev ali drugih pogojev podjetja Wolverine, politik ali sporazumov dostopnih na ali preko Spletne strani, ali vaših kršitev pravic tretjih strank.

IZJAVA O NESPREJEMANJU ODGOVORNOSTI RAZEN V PRIMERU, KO JE TO IZRECNO NAVEDENO,SO SPLETNA STRAN IN VSE STORITVE, POVEZANE S SPLETNO STRANJO, ZAGOTOVLJENE ˝TAKE KOT SO˝, TER V NAJVEČJI MERI DOVOLJENE Z ZADEVNO ZAKONODAJO, ZATO PODJETJE WOLWERINE ISTOČASNO ZAVRAČA VSE OČITKE IN KAKRŠNAKOLI JAMSTVA V POVEZAVI Z NJO, IZRECNE ALI DOMNEVNE, VKLJUČNO Z NEOMEJENIM JAMSTVOM ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA POSEBEN NAMEN IN NE-KRŠENJEM. PRAV TAKO PODJETJE WOLVERINE NE JAMČI, DA BO UPORABA TE SPLETNE STRANI, ALI DELOVANJE ALI UPORABNOST SPLETNE STRANI IN NJENIH DELOV, ALI KATERAKOLI STORITEV KI JE PONUJENA V POVEZAVI Z NJO, NEPREKINJENA IN BREZ NAPAK; DA BODO NAPAKE TAKOJ POPRAVLJENE; ALI DA SPLETNA STRAN IN NJENI SERVERJI NE VSEBUJEJO VIRUSOV ALI OSTALIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV. NE GLEDE NA TO, DA SI WOLVERINE PRIZADEVA ZA ZAGOTAVLJANJE SVEŽIH, TOČNIH IN ZANESLJIVIH INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI, NE JAMČI IN NE ZAGOTAVLJA JAMSTEV ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI KAKRŠNOKOLI UPORABO PODATKOV NA SPLETNI STRANI.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI Z UPORABO STRANI S STRINJATE: (1) DA UPORABLJATE TO SPLETNO STRAN IZKLJUČNO NA SVOJO LASTNO ODGOVORNOST; (2) DA PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST ZA VSE STROŠKE, POVEZANE Z VSEMI POTREBNIMI POPRAVILI ALI USLUGAMI KATEREKOLI OPREME, KI JO UPORABLJATE ZA VAŠO UPORABO TE STRANI; IN (3) DA PODJETJE WOLVERINE NE BO ODGOVORNO ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, POVEZANO Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE TE SPLETNE STRANI, VKLJUČNO Z OMEJENO, NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, KOMPENZACIJSKO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBLJENIM DOBIČKOM TER IN/ALI IZGUBO ALI ŠKODO NA POSESTI NE GLEDE NA TO, ALI DOMNEVNA ODGOVORNOST IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA, MALOMARNOSTI, IZKLJUČNE ODGOVORNOSTI ALI KATEREKOLI DRUGE PODLAGE, NE GLEDE NA TO, ALI JE BILO PODJETJE WOLVERINE OPOZORJENO NA MOŽNOST TAKE ŠKODE.

PODJETJE WOLVERINE SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA KADARKOLI SPREMENI ALI UMAKNE VSEBINO TE STRANI, ALI PREKINE ALI ONEMOGOČI VAŠO UPORABO NA KAKRŠENKOLI NAČIN, OB VSAKEM ČASU, IZ KATEREGAKOLI RAZLOGA BREZ VNAPREJŠNJE NAPOVEDI IN NE BO NA KAKRŠENKOLI NAČIN ODGOVORNO ZA MOŽNE POSLEDICE TAKŠNIH SPREMEMB.

Izbira zakonodaje in pristojnega sodišča To Spletno stran podjetje Wolverine upravlja iz svojih prostorov v kraju Rockford, Michigan in te Pogoje bodo urejali, ter bili interpretirani v skladu z zakoni države Michigan, brez učinka na konflikt zakonodaj. Za kakršenkoli spor, ki bi izhajal iz, ali bil povezan s temi Pogoji ali vašo uporabo Spletne strani bo pristojno le zvezno ali državno sodišče v Grand Rapids, Michigan, ki ima stvarno pristojnost in neodpovedljivo se strinjate, da bo to sodišče imelo nad vami osebno pristojnost in se odpovedujete vsem ugovorom, da to sodišče ni pristojno sodišče.

Izločljivost Če se katerikoli del teh Pogojev izkaže za neveljaven ali neizvršljiv s strani sodišča, bo izločen od ostalega dela Pogojev, ki bodo ostali nespremenjeni.

Popolnost dogovora Ti Pogoji predstavljajo celoten dogovor med vami in podjetjem Wolverine, ki se tiče Spletne strani in vaše uporabe Spletne strani in nadomeščajo vse prejšnje dogovore ali sporazume, ki vanje niso vključeni.

Odpoved Ne glede na karkoli v teh Pogojih ali na Spletni strani, si podjetje Wolverine pridržuje pravico, da brez opozorila in po svoji izključni presoji prekine vašo licenco za uporabo Spletne strani in blokira ali prepreči vaš bodoči dostop in uporabo Spletne strani ali katerekoli strani, ki jo upravlja podjetje Wolverine.

Kontaktirajte nas. Vprašanja ali pripombe glede Spletne strani nam lahko posredujete po: (i) elektronski pošti info@sportagent.si, (ii) lahko nas pokličete na +386 1 580 94 30, ali (iii) nam vaše sporočilo pošljete na naslednji naslov:

SPORT AGENT D.O.O.
IOC TRZIN
Prevale 9
1236 TRZIN
Slovenija

Prosimo vas, da v vsako elektronsko ali poštno sporočilo vključite vaše polno ime, elektronski naslov, poštni naslov in vaše sporočilo.